Kalevalainen jäsenkorjaus

Oppilaan tekemä harjoitushoito

45 €


DoTerra -eteeriset öljyt

Erillisen hinnaston mukaisesti

Kysy lisää


Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b § mukainen tiedoksianto:
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).