Asiakasrekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Kauneustalo Hovinarri

1881225-0

Lohjantie 16 A 4, 03100 NUMMELA

045 67 57 676

marje.nybom(at)hovinarri.fi

www.hovinarri.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marje Nybom

Lohjantie 16 A 4, 03100 NUMMELA

045 67 57 676

marje.nybom(at)hovinarri.fi

www.hovinarri.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri – Seurantakortit (liite)

Asiakasrekisteri – Laskutustiedot

4. Henkilötietolain käsittelyn tarkoitus

Seurantakorttia ylläpidetään hoitojen seurantaan.

Laskutustietoja käytetään laskutukseen ja kirjanpidon hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, ammatti, erityisharrastukset sekä muut hoitoon vaikuttavat, liitteenä olevan hoitolomakkeen mukaiset, asiakkaan kirjallisesti ilmoittamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat tiedot sekä omat havainnot hoitojen yhteydessä.

Laskutustietoihin kerätään nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen y-tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto

Seurantakortit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantakortin tietoja ei laiteta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään viisi (5) vuotta ja yli viisi (5) vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen tai silppurin kautta.

b) ATK:lle tallennetut tiedot

Asiakastietoja (seurantakortit) ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

Asiakastietoja (laskutus) voidaan luovuttaa kirjanpitoon kirjanpidollisia tehtäviä varten. Tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan mukaisesti. Kirjanpitoon kuuluviin tapahtumiin liittyvä kirjeenvaihto on säilytettävä 6 vuotta plus kuluva vuosi, sekä kirjanpidon tositteet 10 vuotta.

10. Asiakkaan tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia seurantakortti poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Henkilötietolaki

Henkilötietolain 30 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.