Kalevalainen jäsenkorjaus

Oppilaan tekemä harjoitushoito

45 €

Käsien kauneus

Geelilakkaus

40 €

Oman kynnen geelivahvistus

40 €

Geelilakkauksen tai geelivahvistuksen poisto

20 €

Parafiinihoito

25 €

Ripset ja kulmat

Ripsien kestovärjäys

 15 €

Kulmien kestovärjäys (sisältää muotoilun)

15 €

Ripsien + kulmien kestovärjäys (sisältää muotoilun)

25 €

Meikkaukset

Meikkiopastus

50 €

Jalat

Varpaankynsien geelilakkaus

45 €


Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b § mukainen tiedoksianto:
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).